آغاز پرداخت مطالبات معوق ‎بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد از مردادماه

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توییتر نوشت : با اهتمام ‎صندوق بازنشستگی فولاد،پس از هشت سال انتظار  پرداخت مطالبات و معوقات ‎بازنشستگان این صندوق مردادماه آغاز می شود. بر اساس تدابیر، تامین منابع مورد نیاز از محل بازدهی سرمایه گذاریها صورت پذیرفته است.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

فهرست