اورهال و راه اندازی خط تولید دستگاه فرمینگ Z مرکز خدمات تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت، اورهال دستگاه فرمینگ و تولید پروفیل Z  در مرکز خدمات تولید با همت کارشناسان فنی این مجموعه با موفقیت به انجام رسید.

فهرست