به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، اولین نشست صمیمی مدیرعامل با معاونان، مدیران، رؤسا و همکاران با حضور اعضای محترم هیأت مدیره در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

مهندس حبیب اله فیضی مدیر عامل جدید شرکت ضمن تسلیت ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام و تبیین وضعیت موجود شرکت و سیاستهای دوره جدید مدیریت، در فضای صمیمی و دوستانه و به دور از هرگونه سلسله مراتب خشک اداری پای درد و دل و نقطه نظرات پیشنهادی همکاران و مدیران واحدهای اداری شرکت نشست.

فهرست