مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد امروز به همراه جمعی از مدیران صندوق از مجموعه شرکت خدمات عمومی فولاد در منطقه شورآباد تهران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، حسین عامریان از دو انبار و سالن برش ورق های فولادی بازدید نمود.

وی در سخنانی در جمع مدیران شرکت خدمات عمومی فولاد بر لزوم هم افزایی شرکت های تابعه صندوق تاکید کرد و گفت: شرکت های تابعه می توانند نیازهای یکدیگر را پوشش دهند و به عنوان مثال، شرکت سایپا می تواند با شرکت خدمات عمومی فولاد برای تهیه مواد اولیه خود همکاری داشته باشد.

همچنین، فیضی مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد گزارشی از برنامه ها و اقدامات شرکت ارائه کرد.

گفتنی است در این بازدید، نجفیان رئیس هیات مدیره سایپا و جمعی از معاونان و مدیران ارشد صندوق حضور داشتند.

فهرست