با تلاش و جدیت امیدواریم بالاترین سطح عملکرد را در شرکت دخانیات شاهد باشیم

جلسه عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال 99 شرکت دخانیات ایران با حضور دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای جلسه، آقای افضلی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گزارشی در خصوص آخرین وضعیت شرکت دخانیات در حوزه های تامین مواد اولیه، تولید، توزیع و فروش و همچنین برنامه های سال جاری این شرکت برای افزایش میزان تولید، بالا بردن سهم بازار و اصلاح سیستم توزیع بیان کرد.

در ادامه، دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی با بیان اینکه گزارش ارائه شده از سوی شرکت دخانیات گزارش مناسبی است تصریح کرد: امسال سال سختی در پیش داریم و بحران کرونا نیز مشکلات را تشدید نموده ولی با توجه به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید باید با اهتمام و برنامه ریزی دقیق در جهت تحقق هدف گذاری های پیش بینی شده شرکت دخانیات به ویژه افزایش سهم بازار به 20 درصد گام بردارید.

وی افزود: انتظارم از مجموعه دخانیات این است که با برطرف نمودن نقاط ضعف، نسبت به تقویت نقاط قوت اقدام نماید.

مسرور ادامه داد: برداشت من از گزارشی که ارائه شد این است که شرکت دخانیات در حوزه تولید وضعیت مناسبی دارد و عمده چالش این شرکت در حوزه تامین نقدینگی و بازار فروش است که امیدواریم با اصلاح سیستم توزیع و اجرای توزیع مویرگی که اقدام مناسبی است این مشکلات برطرف گردد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد عنوان کرد: در شرکت دخانیات باید برنامه ریزی کنیم که با تبدیل دارایی های غیرمولد به دارایی های مولد و انتشار اوراق صکوک نسبت به تامین نقدینگی مواد اولیه اقدام کنیم.

مسرور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش و جدیت بالاترین سطح عملکرد را در مجموعه شرکت دخانیات کشور شاهد باشیم.

منبع: صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد

فهرست