با حضور سرپرست وزارت صمت: کلنگ اَبَر پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه به زمین زده شد

با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون سرپرست وزارت صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، امام جمعه و نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل فولاد مبارکه، رئیس سازمان صمت اصفهان، معاون استاندار، مادر شهید حاج حسین خرازی و جمعی از مسئولین نظامی و انتظامی استان و شهرستان مبارکه، ضمن افتتاح چند پروژۀ بزرگ ملی در فولاد مبارکه کلنگ عملیات تکمیل طرح شهید خرازی، اَبَرپروژۀ شهید حاج قاسم سلیمانی (نورد گرم شمارۀ 2) با شعار «پویش ملی تولید، تداوم و امید» در این شرکت به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار فولاد، در این آیین، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از افتتاح پروژههای بویلر   بازیافت حرارتی نیروگاه گازی (HRSG)، شبکۀ فشار قوی و فشار متوسط شمارۀ 2 شهید خرازی و  سوئیچگیریهای 400 و 63 کیلوولت شمارۀ 2 و کلنگزنی اَبَرپروژۀ تکمیل طرح شهید خرازی (نورد گرم شمارۀ 2)  از شرکت فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور که نماد کار و تلاش، تولید و توسعۀ کشور است نام برد.
وی تصریح کرد: ایستگاه دوم «پویش تولید، تداوم و امید» امروز در فولاد مبارکه است و ایستگاه اول این پویش را هفتۀ گذشته با افتتاح پروژۀ کنسانترۀ سنگان به دست رئیسجمهوری محترم و به همت فولاد مبارکه شاهد بودیم.
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه قطار توسعۀ کشور توقفناپذیر است گفت: علیرغم تمامی تلاشهای دشمنان، شاهدیم که توسعهها یکی پس از دیگری در حال افتتاح است. حدود 12 هزار طرح با بیش از 60 درصد پیشرفت و 3800 طرح با بیش از 80 درصد پیشرفت در کشور در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه استان اصفهان قطب صنعتی کشور است خاطرنشان کرد: استان اصفهان در دوران دفاع مقدس نیز بهخوبی دِین خود را ادا کرده است.
مدرس خیابانی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر در حوزۀ تولید ورقهای موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لولهسازی و لوازمخانگی واردکننده هستیم؛ اما با به بهرهبرداری رسیدن نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکۀ اصفهان که ظرفیت آن 4.2 میلیون تن است، در تمامی این حوزهها نهتنها از واردات بینیاز خواهیم شد، بلکه میتوانیم سالانه از محل صادرات مازاد مصرف و نیاز داخل، مقادیر قابلتوجهی نیز برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
سرپرست وزارت صمت از تحول عظیم در حوزۀ قطع وابستگی به واردات بهعنوان اولین دستاورد پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه نام برد و خاطرنشان کرد: این همان خواستۀ مقام معظم رهبری است که از سالها قبل تأکید داشتهاند از اقتصاد متکی به نفت رهایی یابیم.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت استفاده از توان ساخت داخل در اجرای این پروژۀ عظیم گفت: بهیقین اگر 60 درصد این پروژه به دست توانمند جوانان کشور انجام شود، تعداد زیادی فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و انشاءالله تأثیر جهش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری است در سفرۀ مردم مشخص خواهد شد.
به گفتۀ مدرس خیابانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهشدت به دنبال قطع واردات و استفاده از ظرفیتهای داخلی است و از اجرای چنین طرحهایی با قدرت حمایت خواهد کرد. همچنانکه با شروع کرونا ظرفیت تولید ماسک در کشور روزانه 190 هزار عدد بود، اما امروز به توان تولید 6 میلیون ماسک رسیدهایم و واردات تجهیزات مربوط به کرونا نهتنها قطع شده، بلکه به صادرکننده تبدیل شدهایم.
وی گفت: علیرغم همۀ فشارها در تمام حوزهها به پیشرفتهای قابلملاحظهای دست یافتهایم.
مدرس خیابانی ضمن عرض خداقوت به همۀ مدیران و کارکنان فولاد مبارکه گفت: در چنین شرایط اقتصادی و فشار تحریمها، وارد شدن به کار تولید و توسعه کار هر کسی نیست؛ اما اینکه شرکتهایی مانند فولاد مبارکه با اتکا به منابع داخلی خود وارد این عرصه میشوند و قطار توسعۀ کشور را به جلو هدایت میکنند، شایستۀ قدردانی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود از حمایت حداکثری وزارت صمت و سایر مسئولین مربوطه برای احداث و به بهرهبرداری رساندن هرچه سریعتر پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه خبر داد و گفت: به مردم شریف ایران این قول را میدهیم که انشاءالله با همت عزیزان فولاد مبارکه و حمایتهای لازم، این پروژه در وقت مقرر در مدار تولید قرار گیرد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست