با حکم شریعتمداری ؛ مدیر کل دفتر بیمه سلامت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزرات تعاون، کار ورفاه اجتماعی درمتن  این حکم آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ  به سمت «مدیر کل دفتر بیمه سلامت » منصوب می شوید.
از آنجا که ماموریت این دفتر، انجام آزمون وسع برای بیمه سلامت و سایر خدمات بیمه ای و رفاهی کشور است و تجربه مفید  شما در ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه و بهره گیری از آن در حوزه آزمون وسع ، انتظار دارم با حسن تدبیر بتوانید نسبت به تحقق اولویت های زیر اقدامات موثری را به عمل آورید :
1- تقویت پایگاه رفاه ایرانیان
2- ارزیابی خدمات رفاهی بر پایه اطلاعات پایگاه
3- ارائه خدمات به کلیه دستگاه های اجرایی و فراهم سازی زمینه تحقق همکاری های متقابل
4- تبدیل دفتر به کانون تحلیل داده های اقتصادی خانوار
5- استفاده از دانش روز و جهانی برای ارزیابی وسع
6- شناسایی دهک های کم درآمد
7- نیازمندیابی فعال به منظور حفظ کرامت شهروندان
-8 تقویت بانک های اطلاعاتی، آمار و داده های صحیح و جامع در ارتباط با گروه های هدف
از درگاه ایزد منان، توفیقات روز افزون جنابعالی را در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران و ظل توجهات حضرت ولی عصر( عج)، مسئلت دارم.
فهرست