جلسه تخصصی در خصوص مدیریت آبهای باطله خروجی از سیکل تولید شرکتهای تولیدی صنعت زغال، با حضور آقای مهندس مرتاض، مدیر عامل محترم شرکت معادن زغالسنگ کرمان، آقای دکتر درگاهی، عضو هیات مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و نمایندگان شرکت آراز سنگ شکن با محور بهینه سازی آبهای باطله از منظر زیست محیطی و اقتصادی برگزار شد.

تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1397

محل برگزاری: سالن کنفرانس شرکت خدمات عمومی فولاد ایران