برگزاری جلسه معارفه و تکریم مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، علیرضا موحدی معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر شرکت های صندوق بازنشستگی فولاد، حکم مدیرعامل صندوق در انتصاب دکتر باقر نیک طبع به عنوان مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان را به وی ابلاغ کرد.

موحدی در سخنانی با تشکر از تلاش‌های مهندس مرتاض و اعضای هیات مدیره زغالسنگ کرمان، این شرکت را یکی از جمله بزرگترین و مهم ترین شرکت‌های صندوق عنوان کرد که باید با بهبود عملکرد، از ظرفیت و منابع آن به نحو شایسته ای استفاده شود.

موحدی گفت: شرکت های صندوق در واقع، دارایی هایی هستند که منافع حاصل از آنها باید به بازنشستگان فولاد برسد.

وی گفت: از همه شرکت های زیرمجموعه انتظار می رود که به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

مهندس مرتاض در این جلسه با تبریک انتصاب دکتر نیک طبع گزارشی از عملکرد شرکت زغالسنگ کرمان در سه سال گذشته ارائه نمود.

دکتر نیک طبع نیز با قدردانی از اعتماد دکتر مسرور و تشکر از تلاش های مهندس مرتاض گفت: ورود شرکت زغالسنگ کرمان به بازار سرمایه اتفاق مهمی است که در جهت نیل به منافع شرکت خواهد بود.

همچنین در این نشست، حکم مهندس مرتاض به عنوان مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در امور معدنی به وی ابلاغ شد.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 

فهرست