به گزارش واحد روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، مراسم تودیع مدیرعامل و عضو هیات مدیره پیشین شرکت، به ترتیب، جناب آقای دکتر علی‌اکبر صالحی و جناب آقای مهندس سید کاظم حیان و معارفه مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید شرکت، به ترتیب جناب آقای دکتر شایان نقی‌زاده و جناب آقای حمید واشقانی فراهانی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ با حضور معاونین صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، در محل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران برگزار شد. در این جلسه، از زحمات مدیر عامل و عضو هیات مدیره پیشین شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

فهرست