در ادامه فرآیند توسعه سیستم های غیر حضوری و خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی فولاد دو سامانه برخط کمیسیون پزشکی و دسترسی طبقه بندی مدیران دفاتر به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، با راه اندازی این دو سامانه، تعداد سامانه های در حال بهره برداری تا پایان فروردین ماه به ۱۰ سامانه رسیده است که درخواست گواهی، درخواست دفترچه درمان، ثبت اطلاعات ایثارگری، متناسب سازی و همسان سازی، مطالبات ۹۱ تا ۹۹،مطالبات سال ۱۳۹۹ ، ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان و ثبت اطلاعات فردی و هویتی از آن جمله است.

گفتنی است سازمان الکترونیکی بازنشستگان فولاد در بهمن ماه سال گذشته و با هدف ارائه خدمات غیر حضوری و مطلوب به بازنشستگان و کاهش مراجعات حضوری به ویژه در ایام کرونا به بهره برداری رسید.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست