تولید شرکت فولاد امیرکبیر کاشان از 20 هزار و 800 تن در ماه گذشت

با همکاری و تلاش مدیریت و کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، رکورد تولید ماهانۀ کلاف سرد گالوانیزۀ این شرکت به 20 هزار و 884 تن رسید.

شهرام عالی وند مدیرعامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ضمن اعلام این خبر و با بیان اینکه حتی شیوع بیماری کرونا نیز نتوانست در مسیر تعالی روزافزون این شرکت خللی ایجاد کند، گفت: دستیابی به این موفقیت در سال جهش تولید بسیار ارزشمند است.
وی از کاهش توقفات خط تولید، افزایش بهرهوری کارکنان و استفادۀ حداکثری از تجهیزات بهعنوان مهمترین عوامل اثرگذار در کسب این موفقیت یاد کرد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست