تولید 95 درصد ورق گرم کشور در فولاد مبارکه

در سهماهۀ نخست سال جاری، میزان تولید ورق گرم کشور به رقم یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۷۰ تن رسید که از این رقم سهم فولاد مبارکه به بیش از 95 درصد افزایش یافته است.

در سهماهه نخست سال جاری میزان تولید ورق گرم فولاد مبارکه یک میلیون و 355 هزار تن بوده و در فولاد سبا نیز تولید این محصول با   9.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 371 هزار تن
افزایش یافته است.
بنابر اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میزان تولید ورق سرد در دورۀ سهماهه نخست سال ۹۹ به ۳۹۷ هزار   و   ۸۹۴ تن رسید.همچنین ورق عریض تولیدی فولاد اکسین در فصل بهار امسال برابر با ۲۳۰ هزار   و   ۷۸۷ تن ثبت شد که صرفا توسط این واحد تولید میشود.
تولید   9.9 میلیون تن مقاطع تخت
آمار عملکرد فولادسازان در سال گذشته حاکی از تولید ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تن مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، سرد و پوششدار) است که در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ رشد 5درصدی داشته است. فولادسازان در سال ۹۷ در بخش مقاطع تخت فولادی ۹ میلیون و ۴۵۹ هزار تن تولید داشتند.
کل تولید ورق گرم8.2 میلیون تن
آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کل تولید ورق گرم در سال ۹۸ را 8 میلیون و ۲۳۲ هزار تن ثبت کرده که رشد 4 درصدی نسبت به رقم 7 میلیون و ۹۴۳ هزار تن عملکرد سال ۹۷ داشته است. ضمن اینکه آمار تولید ورق سرد نیز در سال ۹۸ به رقم 2 میلیون و ۶۲۸ هزار تن رسید و در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ با رقم 2 میلیون و ۵۳۸ هزار تن، افزایش 4 درصدی دارد.
صادرات مقاطع تخت فولادی
صادرات مقاطع تخت فولادی در سال گذشته ۸۰۵ هزار تن بود و نسبت به رقم ۸۷۷ هزار تن عملکرد سال ۹۷ کاهش 8 درصدی داشت. میزان ورق گرم صادراتی در سال ۹۸ برابر با ۵۳۶ هزار تن بود که افت ۱۹ درصدی در مقایسه با صادرات سال ۹۷ با رقم ۶۶۲ هزار تن ثبت کرد. همچنین مجموع ورق سرد صادراتی نیز پارسال ۱۲۰ هزار تن بود و نسبت به رقم ۴۳ هزار تنی در سال ۹۷ رشد ۱۷۹ درصدی داشت.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست