ثبت دو رکورد تولید در ناحیۀ نورد سرد

با تلاش کارکنان ناحیۀ نورد سرد، رکورد تولید محصول قلع اندود در خط اسیدشویی 1 و رکورد ماهانۀ تولید در خط اسکین پاس 2 ناحیۀ نورد سرد به ثبت رسید.

کسب رکورد تولید محصول قلعاندود در خط اسیدشویی 1 ناحیۀ نورد سرد
رئیس خط اسیدشویی 1 از کسب رکورد تولید محصول قلعاندود در خط اسیدشویی 1 ناحیۀ نورد سرد در خردادماه سال جاری خبر داد.
محسن استکی گفت: تلاشگران خط اسیدشویی شمارۀ 1 با تولید 13 هزار و 639 تن محصول قلعاندود، در خردادماه سال جاری رکورد قبلی تولید این محصول را که مربوط به اسفند ماه سال 1398 و به میزان 11 هزار و 960 تن بود، به میزان 1679 تن افزایش دادند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ثبت رکورد فوق، تولید واحد اسیدشویی 1 در ماه جاری 7 درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خط بوده است.
استکی افزود: در همین ماه، شاخص بهرهوری واحد (IU) به عدد 88.93 رسید که پیش از این بیشترین مقدار این پارامتر مربوط به فروردین ماه 97 و رقم 88.5 بوده است.
کسب رکورد ماهانۀ تولید در خط اسکین پاس 2 نورد سرد
به گزارش خبرنگار فولاد، عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیۀ نورد سرد نیز از کسب رکورد ماهانۀ تولید در خط اسکین پاس 2 ناحیۀ نورد سرد خبر داد.
وی با بیان اینکه تولید خط اسکین 2 در خردادماه 1399 به 52 هزار و 800 تن رسید، گفت: رکورد قبلی واحد 51 هزار و 550 تن در شهریورماه سال گذشته بوده است.
صادقی تصریح کرد: این موفقیت در شرایطی به دست آمده که تولید خردادماه سبد متنوعی از محصولات شامل محصولات ویژه برای بدنۀ نمایان خودرو (MB)، محصول صادراتی و محصول فروش مستقیم بوده است.
رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیۀ نورد سرد اظهار داشت: خط اسکین یکی از فرایندهای اصلی زنجیرۀ تولید محصولات سرد است و توانایی تولید محصولات با عرض حداکثر 1680 میلیمتر و ضخامت 0.3 تا 3 میلیمتر را دارد.
این گزارش حاکی است در پی کسب این موفقیتها مسئولین خطوط اسیدشویی و اسکین پاس از حمایت صمیمانه مجموعۀ مدیریت ناحیۀ نورد سرد، همکاری گروه فنی تولید و تعمیرات نورد سرد، واحد برنامهریزی تولید نورد سرد و تمامی همکاران در دیگر واحدهای مرتبط که خطوط تولید را آماده به کار نگه داشتند و از بروز هرگونه توقف ناخواسته پیشگیری کردند، قدردانی نمودند.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست