جلسه بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو

جلسه بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو با حضور دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای این جلسه، مدیرعامل شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو گزارشی از عملکرد مالی این شرکت در سال 1398 و همچنین بودجه پیشنهادی ارائه نمود.

در ادامه جلسه، دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی اظهار داشت: افزایش بازده دارایی های صندوق و متنوع نمودن پرتفوی سهام شرکت های صندوق در بازار سرمایه از جمله مهمترین برنامه های صندوق است. لذا از شرکت دالاهو انتظار ویژه ای دارم تا در انجام وظایف محوله به این شرکت و تحقق برنامه های صندوق  با عزمی راسخ و تلاشی مضاعف گام بردارد.

گفتنی است، شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد است.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست