قاسم افخمی

کارمند حراست
تلفن: ۱۲۴-۲۹۷۵۰-۰۲۱
ایمیل:afkhami@isgsc.com
فهرست