حرکت شرکت های تولیدی تابعه صندوق بازنشستگی فولاد در مسیر جهش تولید

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ که توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید مزین گردیده است شرکت‌های تولیدی تابعه صندوق بازنشستگی فولاد نیز همگام با تلاشگران عرصه تولید ، سعی در رفع موانع و افزایش میزان تولیدات خود نموده و توانسته‌اند میزان تولید محصولات مختلف تحت پوشش خود را افزایش دهند.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، دکتر رضا مسرور گفت: بررسی آمارهای تولیدی شرکت ها در شش ماهه اول سال جاری نشان دهنده جهت گیری مناسب این شرکت ها در جهت افزایش تولید بوده که خلاصه ای از آن به شرح زیر است:
وی افزود: شرکت معادن زغال سنگ کرمان که تولید دو محصول کنسانتره زغال کک شو و زغال سنگ حرارتی را در دستور کار دارد در تولید محصول کنسانتره زغال سنگ کک شو در سه ماهه دوم سال ۹۹ نسبت به سه ماهه اول سال دارای رشدی معادل ۷۸ درصد بوده و میزان تولید از ۴۰۱۹۴ تن در سه‌ماهه‌ اول به ۷۱۳۵۵ تن در سه ماهه دوم رسیده است. همچنین تولید این محصول در سه ماهه دوم سال ۹۹ نسبت به سه ماهه دوم سال ۹۸ نشان دهنده رشدی معادل ۴ درصد بوده و تولید این محصول از ۴۸۳۵۸ تن به ۷۱۳۵۵ تن افزایش یافته است.
مسرور عنوان کرد: برآورد ریالی تولیدات مذکور در سه ماهه دوم سال ۹۹ نسبت به سه ماهه اول سال نیز نشان دهنده ۱۸۹ درصد رشد بوده و از رقم ۴۸۰ میلیارد ریال به ۱۳۸۶ میلیارد ریال رسیده است. برآورد ریالی تولید این محصول در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نیز نشان دهنده رشدی معادل ۱۳۵ درصد میباشد.
وی افزود: این شرکت در تولید زغال سنگ حرارتی نیز در سه ماهه دوم سال ۹۹ نسبت به سه ماهه اول سال ۱۰۰ درصد رشد داشته و تولید این محصول از ۵۷۸۰ تن به ۱۱۵۷۷ تن با معادل ریالی ۱۰۱ میلیارد ریال رسیده است که میزان نسبت به سه ماهه دوم سال ۹۸ نیز در مقدار تولید ۱۴ درصد و در معادل ریالی ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ادامه داد: شرکت معادن اسفندقه نیز در تولید کلوخه کرومیت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و تولید این محصول از از ۳۸۰۲ تن به ۵۶۲۷ تن رسیده و معادل ۴۸ درصد رشد داشته است. برآورد ریالی تولیدات مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ معادل ۹۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سه ماهه دوم سال ۹۸ معادل ۲۶ درصد رشد را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: تولید کلوخه کرومیت نیز در سه ماهه دوم سال ۹۹ نسبت به سه ماهه اول نشان‌دهنده ۱۸۹ درصد رشد می باشد همچنین این شرکت در شش ماهه اول سال ۹۹ معادل ۷۶۶ تن خاکه کرومیت با ارزش ۱۶ میلیارد ریال تولید نموده است.
مسرور در ادامه گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نیز در تولید کنسانتره سنگ آهن در سه ماهه دوم سال ۹۹ نسبت به سه ماهه اول سال از ۹۹۷۳۱۶ تن به ۱۰۶۸۴۸۲ تن رسیده و نشان‌دهنده رشدی معادل ۷ درصد می‌باشد. برآورد ریالی این تولیدات در سه ماهه دوم سال ۹۹ معادل ۱۱۴۹۵ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به برآورد ریالی تولیدات در سه ماهه اول ۹۸ نیز رشدی معادل ۴۲ درصد را نشان می دهد .
وی در پایان افزود: در شرکت دخانیات ایران نیز تولید انواع سیگار ها در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ معادل ۲۹ درصد رشد داشته و از ۱۷۴۳ میلیون نخ به ۲۲۵۷ میلیون نخ با ارزش ۲۳۲۲ میلیارد ریال رسیده است تولیدات سه ماهه دوم شرکت دخانیات در مقایسه با تولیدات سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز نشاندهنده رشدی معادل ۷۴ درصد بوده و مقدار تولید از هزار و ۳۰۰ میلیون نخ به ۲۲۵۷ میلیون نخ رسیده است.

فهرست