به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، بازدیدهای دوره‌ای واحد روابط عمومی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به تاریخ ۹۹/۱/۲۷ از محل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران آغاز شد. در این بازدید و در جلسه هماهنگی مربوطه که با حضور مدیر و کارشناسان محترم واحد روابط عمومی موسسه صندوق فولاد، عضو محترم هیات مدیره شرکت، مدیر واحد فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار و همچنین مدیرعامل شرکت مبتکران اشیاء هوشمند و مدیرعامل محترم شرکت عمران کادوس (به عنوام شرکای تجاری فناور محور) برگزار شد، ضمن تشریح فرایندها کسب و کار، خدمات و محصولات شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به مواردی همچون:

  • حرکت از روابط عمومی الکترونیک به روابط عمومی هوشمند در هولدینگ صندوق و شرکت‌های تابعه
  • تعامل حداکثری و بهره‌گیری توان دانشی و فنی شرکتهای تابعه جهت عملیاتی ساختن روابط عمومی هوشمند در راستای سیاستهای کلی موسسه صندوق
  • خارج شدن از کلیشه‌های رایج و گسترش نقش روابط عمومی در راستای بازارسازی برای محصولات و خدمات نوین شرکت‌ها
  • توافق بر نقش بی بدیل روابط عمومی در زمینه‌سازی جهت بهره‌برداری از تولیدات بومی و دانش‌بنیان در سال جهش تولید

پرداخته شد.

 

فهرست