خیز جدید قیمتی سنگ آهن

تازه های فولاد

دنیای معدن -قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز سه شنبه با ۱.۸ دلار افزایش ۹۷.۹۵ دلار معامله شد.

به گزارش دنیای معدن، قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۱.۸ دلار افزایش ۹۷.۹۵ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با همین میزان افزایش به قیمت ۱۱۴.۹۵ دلار معامله شد.

شمش فولاد درچین با ۰.۴۹ دلار افزایش ۴۷۰.۸۵ دلار معامله شد.شمش روی با ۲۰ دلار افزایش ۲۰۱۷ دلار قیمت خورد.زغال سنگ با ۰.۵ دلار افزایش تغییر ۹۹.۵ دلار معامله شد.

منبع: دنیای معدن

فهرست