دستور مدیرعامل صندوق فولاد به مدیرکل حراست برای صیانت از اراضی صندوق

با دستور مدير عامل صندوق فولاد به مدير كل حراست صيانت از اراضي متعلق به صندوق وارد مرحله تازه ای شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد این دستور دکتر مسرور در پی بازدید اخیر ایشان از اراضی صندوق فولاد در شمشک صادر شد.
دکتر مسرور در جریان این بازدید بر استیفای حقوق و منافع صندوق و بازنشستگان و شکایت از تصرفات غیرقانونی به اراضی صندوق تاکید کرده بود.
گفتنی است حراست صندوق در پی دستور مدیرعامل دور تازه ای از اقدامات جهت صیانت از اموال و اراضی صندوق فولاد اجرا نموده است.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست