دستیابی به دانش فنی و بومی سازی مبدل حرارتی نورد گرم

مبدل حرارتی نورد گرم فولاد مبارکه که یکی از تجهیزات مهم و استراتژیک این واحد به شمار میرود، به یاری خداوند و با همت مسئولین و کارکنان کارگاه اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی و شرکت پیمانکاری فرآفن، طراحی و بومی سازی شد.

تکنسین آمادهسازی کارگاه اسکلت فلزی و مسئول این پروژه ضمن اعلام این خبر در تشریح مختصات این تجهیز گفت: این مبدل حرارتی که وظیفۀ خنککاری روغن تجهیزات نورد گرم را بر عهده دارد، 5 متر طول و بیش از 3 هزار کیلوگرم وزن دارد.

مصطفی شفیعیون در خصوص اهمیت بومیسازی مبدل حرارتی نورد گرم گفت: بهدلیل نیاز مبرم ناحیه، زمانبر بودن تعمیر و بازسازی و انحصار ساخت، بومیسازی این تجهیز در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه با توجه به شناخت توانایی موجود در شرکت و ظرفیتهای لازم در پیمانکاران داخلی، کارِ نظارت، برنامهریزی و ساخت در اسرع وقت و در کارگاه اسکلت فلزی انجام شد.

وی در تشریح این فرایند ادامه داد: مبدل حرارتی نورد گرم با ترکیبی از فولادهای با استحکام بالا و ضدزنگ در ابتدا مراحل تهیۀ نقشههای کارگاهی، ساخت قطعات مختلف، مونتاژ و انجام تستهای غیرمخرب در طی مراحل ساخت و نهایتا انجام تست هیدرواستاتیک بهمنظور اطمینان از عدم نشتی را براساس شاخص تعیینشده پشت سر گذاشت و در ادامه عملیات کنترل کیفی و رنگآمیزی و در نهایت کنترل نهایی روی آن انجام شد و سپس تحویل نورد گرم گردید.

مسئول این پروژه با تأکید بر اینکه ساخت هریک از مبدل‌های حرارتی نورد گرم حدود 10 میلیارد ریال برای فولاد  مبارکه صرفه‌جویی اقتصادی به همراه دارد، از مدیریت و کارکنان واحدهای تعمیرگاه مرکزی، کارگاه اسکلت فلزی، نورد گرم، تعمیرات ناحیۀ نورد گرم و شرکت پیمانکاری فرآفن که در اجرای این پروژه همکاری کردند، قدردانی نمود.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست