دیدار نمایندگان کرمان و بافق با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد

محمد مهدی زاهدی و محمدرضا صباغیان نمایندگان کرمان و بافق در مجلس شورای اسلامی به صورت جداگانه با دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این دیدارها که در دفتر مدیرعامل صندوق فولاد برگزار گردید در خصوص طرح ها و پروژه های توسعه ای صندوق بازنشستگی فولاد بحث و تبادل نظر شد.

دکتر مسرور در این دیدارها اهداف و برنامه های صندوق بازنشستگی فولاد و اقدامات صورت گرفته در خصوص طرح های توسعه ای را تشریح نمود.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست