راه آهن شریک تجاری برای شرکت سنگ آهن است

نشست مشترک جعفری معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با رضا فلاح مبارکه مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی با حضور رحمت نژاد مدیرکل راه آهن استان یزد و جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی، این نشست به منظور افزایش بهره وری و رفع مشکلات موجود برگزار شد که پس از بررسی پیشنهادات، اقدامات صورت گرفته در دو طرح کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و پیشنهادات به شرکت سنگ آهن ابلاغ شد که پس از دستور هیئت مدیره تعیین خواهد شد .

همچنین بررسی آمار و عملکرد حمل ریلی شرکت سنگ آهن مرکزی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد اصلاح خطوط ریلی راه آهن خط اتصال ایستگاه فرآوری،گندله سه چاهون به ایستگاه چغارت و ایستگاه فرآوری و گندله به ایستگاه بیشه در داده شد.

رضا فلاح مبارکه مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ضمن معرفی راه آهن به عنوان یک شرکت تجاری ، افزود: انتظار می رود در آینده نیز این نقش ایفا شود و در بحث قیمت گذاری ها و حمل و نقل ریلی که به صرفه می باشد و جلوگیری از آسیب به محیط زیست می کند، همچنان راه آهن به شرکت سنگ آهن کمک کند.

وی پیرامون اصلاح خطوط ریلی راه آهن در خط اتصال ایستگاه های شرکت سنگ آهن بیان کرد: باید تیم مشاور حضور یابد و تمامی جوانب را مورد بررسی قرار دهد تا راهکاری مناسبت ارائه کند.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست