روابط عمومی و فناوری اطلاعات

عیسی خوشوقت

رئیس واحد فناوری اطلاعات و روابط عمومی
تلفن: ۱۶۳-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:khoshvaght@isgsc.com
فهرست