فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار

عیسی خوشوقت

مدیر واحد فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار
تلفن: ۱۵۴-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:khoshvaght@isgsc.com

سید مجتبی غیور

کارشناس روابط عمومی
تلفن: ۱۷۸-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:ghayoor@isgsc.com

سید جمال معنوی

مشاور فناوری و اطلاعات
تلفن: ۱۷۸-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس:۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل:manavi@isgsc.com
فهرست