به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتر نوشت : عمیقا بر این باورم تا زمانی که محیط عمومی کشور مملو از جدال و منازعه است و امید و اعتماد در حال فروپاشی است ، هیچ برنامه و وعده سیاسی اقتصادی مهمی محقق نخواهد شد . ما نیازمند خلق سرمایه اجتماعی در کنار سیاست ورزی اخلاق مداریم.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فهرست