صفحه شفافیت

اطلاعات مربوط به تاسیس شرکت

سال تاسیس: ۱۳۶۹   شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴    آگهی تاسیس شرکت       اساسنامه شرکت 

شماره ثبت: ۸۲۲۰۴    کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۳۴۸۹۳۳      آخرین روزنامه رسمی     گواهی ارزش افزوده

اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

چارت سازمانی مصوب

 فرصت‌های سرمایه‌گزاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت‌ها

  • کارگزار رسمی شبکه تبادل فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در بهره‌برداری از محصولات و خدمات ۵۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان
  • عقد توافقنامه همکاری با شرکت معادن زغالسنگ کرمان در زمینه مانیتورینگ معادن زیرزمینی
  •  عقد تفاهم‌نامه همکاری با دو شرکت فناور در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات کنترل کیفی، مقاومت سنجی و مقاوم‌سازی بناهای بتنی و فلزی
  •  عقد دو قراداد طراحی و تولید سامانه‌های پایش عملکرد سازمانی و پایش وضعیت معادن زیرزمینی

مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های محصولات و یا خدمات، مصوبات و مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصوی‌ب

اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت

شایان نقی زاده باقی: مدیر‌عامل و نایب رئیس هیات مدیره

حمید واشقانی فراهانی: رئیس هیات مدیره

سعید محمدی: عضو هیات مدیره

فهرست کلیه خریداران تامین کنندگان عمده شرکت

تامین کنندگان عمده شرکت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

خریداران: کلیه مصرف کنندگان نهایی ورق مانند تو‌‌‌‌‌‌‌‌لیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، فیلتر سازان، کنسروساز‌‌ها و…

فهرست