طراحی و تولید ورق موردنیاز ساخت کلاچ خودرو در فولاد مبارکه

برای اولین بار در کشور و با تلاش و پشتکار کارکنان فولاد مبارکه ورق گرید 5 Mn 18 ویژۀ ساخت کلاچ مورداستفاده در صنایع خودروسازی کشور در فولاد مبارکه طراحی و تولید شد.

علیرضا مولویزاده، رئیس واحد تروپروسس، ضمن اعلام این خبر افزود: این اقدام بهمنظور بینیاز ساختن کشور از واردات، توسعه و تنوع هرچه بیشتر سبد محصولات فولاد مبارکه و تولید محصولات خاص با ارزشافزودۀ بالاتر صورت گرفت.
در همین خصوص، کارشناس واحد متالورژی و روشهای تولید فولاد مبارکه افزود: این گرید در ساخت کلاچ خودروهای سبک ازجمله پراید و 206 کاربرد دارد که تا قبل از تولید در شرکت فولاد مبارکه بهصورت کامل از خارج کشور وارد میشده است.
حامد تمیزیفر تصریح کرد: با توجه به درخواست و نیاز شرکت پایا کلاچ، مراحل طراحی، تولید، تست و ارسال نمونۀ تولیدشده به شرکت درخواستکننده انجام شد.
وی از رضایتبخش بودن نتایج تست محصول جدید در شرکت مذکور خبر داد و گفت: پس از طی عملیات حرارتی موردنظر و انجام تستهای تکمیلی این محصول به تأیید شرکت تولید کلاچ رسیده است.
وی با بیان اینکه این گرید با ابعاد مورد تقاضای 1275* 3.5 مطابق بوده و خواص مکانیکی آن شامل استحکام تسلیم بالای 355 مگاپاسکال و استحکام نهایی 470 تا 630 مگاپاسکال و انعطافپذیری حداقل 20 درصد است گفت: این محصول در محدودۀ آنالیز استاندارد DIN طراحی شده است.
رئیس واحد تروپروسس فولاد مبارکه در خاتمه از حمایتهای مدیرمتالورژی و روشهای تولید و سایر همکاران این واحد، مدیریت و کارکنان نواحی فولادسازی، نورد گرم، آزمایشگاه محصول، واحد فروش، واحد برنامهریزی تولید و واحد تحقیقات بازار تقدیر و تشکر کرد.
غلامرضا سلیمی مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه در این خصوص گفت: در ناحیۀ فولادسازی گرید  مذکور توسط واحد کورۀ قوس الکتریکی تخلیه میشود که با توجه به کلاس این گرید در این واحد، حین تخلیه 1500 کیلوگرم فرو منگنز پرکربن، 1000 کیلوگرم
فرو منگنز متوسطکربن، 400 کیلوگرم فرو سیلیسیم و 100 کیلوگرم آلومینیوم جهت آنالیزسازی به مذاب افزوده میشود.
وی ادامه داد: پس از تخلیۀ مذاب بهمنظور تنظیم نهایی آنالیز و دما طبق کارت سوخت، تصفیۀ فولاد و افزایش کیفیت، ذوب به واحد کورۀ پاتیلی انتقال مییابد. در این واحد با سربارهسازی مناسب که با افزودن آهک و اکسیژنزدا صورت میگیرد، کلسیم تریتمنت و انجام دمش ملایم انتهای کار، ناخالصیهای موجود در مذاب کاهش و کیفیت ذوب افزایش مییابد.
سلیمی با بیان اینکه پس از عملیات متالورژی ثانویه، ذوب به واحد ریختهگری ارسال میشود، افزود: ریختهگری این گرید با توجه به کربن موجود در ذوب که در گروه فولاد 4 است، با سرعت 1 تا 1.1 متر بر دقیقه در ماشین ریختهگری 1،3،4 و با سرعت 1.2 تا 1.3 متر بر دقیقه در ماشین ریختهگری 2 و 5 انجام میشود. پس از ریختهگری تختالهای این گرید جهت خنکسازی به
air    cooling واحد 28 منتقل و پس از آن به ناحیۀ نورد گرم ارسال میشود.
علی حاجیان نژاد مدیر ناحیۀ نورد گرم فولاد مبارکه در تشریح این نوع محصول افزود: با توجه به راهبردهای مدیریت ارشد شرکت و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید و همچنین تأمین مواد اولیۀ کارخانههای تولید قطعات خودرو در شرایط تحریم، نورد گرم با همکاری سایر واحدهای شرکت موفق به تولید یکی از گریدهای ویژۀ مصرفی در قطعات خودرو مطابق با استانداردهای جهانی بهصورت انبوه شد.
وی با تأکید بر اینکه گِرید 5 Mn 18 در قطعات کلاچ خودرو مورد استفاده قرار میگیرد، ادامه داد: کلاچ که یکی از قطعات پرتنش و حساس در سیستم انتقال قدرت خودرو به شمار میرود از تعدادی قطعه تشکیل شده است. با  توجه به این امر، ورق گرم آن باید استانداردهای ابعادی، خواص مکانیکی و متالورژیکی، سطحی و… را دارا باشد. ورق گرم این گرید از تلرانسهای محدود ابعادی و خواص مکانیکی بالا برخوردار است که با پیشبینی اقدامات فرایندی مانند تعیین دماها از کورههای پیشگرم تا انتهای خط در هر مرحله، توزیع نیروهای نوردی و نیز توزیع عرض، تعیین برنامۀ تولید و شبیهسازیهای لازم و کنترل فرایند، تولید آن با موفقیت و مطابق استاندارد و با رضایت مشتری انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پایاکلاچ تولیدکنندۀ کلاچ تحت لیسانس شرکت معتبر VALEO است که علاوه بر تأمین نیازهای خودروسازان داخلی نظیر ایرانخودرو، سایپا (مگاموتور)، ایدم، ایرانخودرو دیزل و رنو پارس محصولات خود را به کشورهایی همچون رومانی صادر میکند که این شرکت قبل از آن ورقهای مصرفی خود را از کشور کره تأمین میکرد.

منبع: سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

لینک کوتاه: لینک

فهرست