مجمع عادی سالیانه سال ۱۳۹۸ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران برگزار گردید

مجمع عادی سالیانه سال ۱۳۹۸ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، گزارشی از فعالیت های شرکت سنگ آهن مرکزی و برنامه های آتی ارائه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و در نهایت، صورت های مالی به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در مجمع عادی سالیانه شرکت سنگ آهن مرکزی که مورخ ۹۹/۲/۱۰ به ریاست آقای ابراهیم زاده مدیر مجامع صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد، رئیس مجمع ضمن تقدیر از هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی عنوان کرد: شرکت سنگ آهن مرکزی با وجود همه مشکلات توانسته است حتی زودتر از سال های قبل، مجمع سالیانه را برگزار نماید. ضمن اینکه کیفیت گزارش ارائه شده مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه انتظار می رود در سال جاری، سودآوری شرکت سنگ آهن مرکزی در مقایسه با سال های پیشین بهتر باشد گفت: انتظار داریم سایر شرکت های تابعه نیز مجامع خود را بدون تاخیر و در موعد مقرر برگزار نمایند.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست