مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار خبر داد: بیست و چهارمین شرکت تعاونی سهامی عام کشور تشکیل شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “علیرضا ناطقی”  از تشکیل بیست و چهارمین شرکت تعاونی سهامی عام کشور،  در شهرستان تهران، استان تهران، با نام “شرکت تجارت الکترونیک فرهنگیان (تعاونی سهامی عام)” خبر داد.
وی افزود: این شرکت تعاونی با تغییر ماهیت حقوقی خود از شرکت تعاونی متعارف به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شده است.
ناطقی با اشاره به نقش شرکت های تعاونی نوع جدید و به خصوص شرکت های تعاونی سهامی عام در توسعه تجارت الکترونیک در کشور، افزود: “شرکت تجارت الکترونیک فرهنگیان (تعاونی سهامی عام)”  با سرمایه ۳۱ میلیارد ریال، با تعداد ۱۳۳ نفر سهامدار حقیقی و ۱۷۳ سهامدار حقوقی موفق شده است ۴۵ نفر اشتغال زایی کند و در نظر دارد فعالیت خود را در زمینه تجارت الکترونیک گسترش دهد.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد ۲۴ شرکت تعاونی سهامی عام در ۹ استان کشور به ثبت رسیده است که دارای ۷۵۹۰۲  نفر سهامدار متشکل از تعداد ۷۵۵۱۲ عضو حقیقی و ۳۹۰ عضو حقوقی و تعداد ۴۰۹۸  نفر اشتغال زایی و سرمایه ۵۰۷۲ میلیارد ریال است.
فهرست