مراسم تجلیل از کارگران نمونه سال 97 شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مدیر بازرگانی شرکت، در محل مرکز خدمات تولید برگزار شد.