به گزارش روابط عمومی شرکت در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ مراسم تودیع جناب آقای مهندس سید کاظم حیان عضو و ریاست سابق هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزار گردید و از زحمات ایشان در طول دوره مدیریت تقدیر بعمل آمد.

لازم به ذکر است جناب آقای حمید واشقانی فراهانی پیش از این به عنوان عضو و رییس جدید هیئت مدیره منصوب شده بودند.

فهرست