معاون اجرای پروژه‌های فولاد مبارکه خبر داد: اجرای بیش از 20 پروژه در سال جهش تولید

معاون اجرای پروژههای فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد با بیان مطلب فوق، عملکرد این معاونت در سال 1398 را تشریح کرد.
احمد سعیدبخش گفت: شرکت فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ ورق تخت فولادی در خاورمیانه و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی با تولید سالانه بیش از 7 میلیون تن فولاد خام دارای سهم 51 درصدی در تولید کشور و اشتغال حدود 351 هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم است. این شرکت همواره در امر توسعه پیشتاز بوده و با شناخت و تحلیل اطلاعات بازار رقبا، در نقشۀ استراتژیک خود ایفای نقش محوری در توسعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد را بهعنوان سازمانی جهانتراز برنامهریزی کرده است. این در حالی است که معاونت اجرای پروژهها این امر را با انجام پروژههای توسعه و بهینهسازی بهصورت مستمر در سال 1398 و سالهای قبل از آن پیگیری نموده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بهطور متوسط در حدود 100 پروژه در معاونت اجرای فولاد مبارکه در حال انجام بوده، اظهار داشت: مجموع مبالغ قراردادهای پروژههای داخل فنس شرکت فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا بالغبر 15 هزار میلیارد ریال و 35 میلیون یورو بوده است که از این مبلغ، بیش از 6 هزار میلیارد ریال و در حدود 20 میلیون یورو بابت کارهای انجامشده در قبال صورتوضعیتهای ارسالی به پیمانکاران پرداخت شده است.
سعیدبخش با تأکید بر اهمیت انجام بهموقع پروژهها در سازمانها و واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: این رقم با توجه به مشکلات متعددی از قبیل نوسانات نرخ ارز و تورم و همچنین تحریمهای بینالمللی عدد قابلتوجهی است. در سال گذشته عملیات اجرایی پروژههای متعددی به اتمام رسیده که ازجملۀ آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای رولر اسکرینر واحد گندلهسازی؛ توری حفاظتی زیر نوار نقالههای شهید خرازی؛ ایستگاه دریافت 70 هزار تن در سال غبار فولادسازی و تولید/ تغلیظ لجن حاصل از غبارات فولادسازی و لجن شهید خرازی و انتقال لجن تا تیکنر موجود؛ اصلاح طرح موجود کاردامپر 2؛ پروژۀ ترمیم، مقاومسازی و آببندی مخزن آب دمین سایت آبی ماشین 5 ریختهگری؛ پروژۀ توسعۀ انبار تختال ناحیۀ پیشگرم نورد گرم- پلان B؛ پروژۀ DCS کورههای پیشگرم 3 و 4؛ بهینهسازی سیستم کنترل و مانیتورینگ واحد تولید هیدروژن 1 و 2 نورد سرد؛ احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طرح شهید خرازی؛ توسعۀ ظرفیت تصفیهخانۀ پسابهای بهداشتی؛ احداث خط خروجی گاز 30 اینچ؛ احداث 6 دستگاه نیروگاه گازی CHP در فولادسازی و نورد پیوستۀ سبا؛ احداث 2دستگاه غبارگیر در سرند محصول 06؛ طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه غبارگیر خشک از تاور بافربین انتقال گندله به ناحیۀ تولید آهن اسفنجی شهید خرازی؛ انجام عملیات خرید، کانالکشی، نصب، راهاندازی و آموزش سیستم تهویۀ پستهای برق واحدهای اکسیژن و احیا مستقیم شهید خرازی؛ طراحی، خرید، نصب، تست و آموزش دو دستگاه آسانسور نفربر از نوع صنعتی در واحد آهنسازی و اجرای پروژۀ ساخت دو عدد باسکول سایت پسماند در شرکت فولاد مبارکه.
معاون اجرای پروژههای فولاد مبارکه در تشریح برنامههای این معاونت در سال جاری اظهار داشت: در سال 99 نیز که از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شده است، مصمم به تکمیل پروژهها بر اساس آخرین برنامۀ زمانبندی و بودجۀ از پیش تعیین شدهایم. ازجمله پروژههایی که در سال جدید در داخل فنس به بهرهبرداری خواهند رسید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آهک؛ توسعۀ پارک انباشت و برداشت واحد آهنسازی؛ افزایش ظرفیت درایرهای گاز سیل؛ توسعۀ انبار تختال واحد 28 پلان A2؛ احداث مخزن 50 هزار مترمکعبی و خط اتصال؛ تکمیل و اجرای تأسیسات فاضلاب مبارکه و لنجان؛ طرح تصفیۀ تکمیلی پساب شهری؛ تکمیل و اجرای تأسیسات فاضلاب دیزیچه و زیباشهر؛ عملیات اجرای انتقال پساب از تصفیهخانههای زرینشهر و ورنامخواست؛ اجرای اسمز معکوس ثانویۀ فولاد مبارکه؛ توسعۀ پست M2؛ استخر سوم ذخیرۀ پساب؛ جرثقیلهای اسلب؛ بازیافت حرارت از نیروگاه گازی با افزودن ریکاوری بویلر (HRSG)؛ پروژۀ MIS2 مربوط به پست 400؛ تکمیل پروژۀ توسعه زیر سقف سبا؛ اجرای اسمز معکوس ثانویه سبا.
سعیدبخش در بخش پایانی سخنان خود از اتمام پروژههای فرآوری سنگان و فولادسازی و ریختهگری مداوم سفیددشت تا اواخر سال جاری خبر داد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست