حضور نمایندگان شرکت یورو آسیا همراه با هیأت چینی در خصوص شناخت پتانسیل‌های شرکت خدمات عمومی فولاد و شرکت‌های هم­گروه در صندوق بازنشستگی فولاد که با توجه به مباحث مطروحه بررسی‌های لازم جهت تحقق همکاری مشترک در مسیر پیش رو در حال پیگیری می باشد.

تاریخ جلسه: 98/2/21