به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش شمش فولادی کارگاه تولیدی آقای مهدی میکائیلی و ورق قلع اندود شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا در بازار اصلی این بورس خبر داد.

براساس این اطلاعیه ها، ورق قلع اندود شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و نود و سومین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۱ خرداد ماه جاری در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالا شمش فولادی کارگاه تولیدی آقای مهدی میکائیلی را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی پذیرش کرد.

منبع: یکتاپرس

فهرست