روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با صدور پیامی از طرف سرپرست و کارمندان این مجموعه درگذشت والده مکرمه جناب آقای دکتر مهرانی سرپرست محترم معاونت مالی و منابع انسانی صندوق را به ایشان تسلیت گفته و برای ایشان و خانواده محترم صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

فهرست