گزارش معدن ۲۴در مورد گردهمایی بزرگ استارت آپ های صنعت فولاد (قسمت اول)

تازه های فولاد

۸مهرماه ۹۸ اولین گردهمایی ،شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فولاد در صندوق نو آوری ریاست جمهموری با حضور شرکت های بزرگ فولاد و معدنی و تعدادی از شرکت های دانش بنیان در حوزه برگزار شد .بخش اول گزارش تصویری سایت خبری معدن ۲۴را ببینید.

منبع: معدن ۲۴

فهرست