گزارش نوروزی شریعتمداری | راه‌اندازی سامانه هیات مدیره از افتخارات ما در سال ۹۹ بود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در حساب توییتر نوشت : از افتخارات ما در سال ۹۹ راه‌اندازی  سامانه هیات مدیره بود تا هیچ چیز از نظر مردم پنهان نماند. در این سامانه  https://heyatmodireh.mcls.gov.ir/organization/comp مشخصات اعضای هیات مدیره شرکت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  به اشتراک گذاشته شده.این یکی از مطالبات افکار عمومی بود که محقق شد.

#گزارش_نوروزی
فهرست