گزارش هفته 21 سال 2021

سنگ آهن
فولاد ایران:در هفته ای که گذشت قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد در بازار واردات چین از  ۲۱۱ دلار به ۱۸۸ دلار هر تن خشک سی اف آر افت داشت و پس از آن تا پایان هفته باز هم نوسان داشته تا نزدیکی ۱۹۲ رفت و نهایتا ۱۸۷.۶۵ دلار هر تن خشک سی اف آر چین ثبت شد. ظاهرا چشم انداز منفی تقاضا در فصل تابستان و تلاش های دولت چین برای کنترل بازار قیمت را پایین آورده است.
در بازار صادرات ایران نیز آخرین قیمت ثبت شده سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد ۱۳۹.۶دلار و  سنگ آهن هماتیت خلوص  ۶۱ درصد ۱۳۸.۵ دلار هر تن فوب بود که به ترتیب ۱۸.۲ درصد و ۱۸.۳درصد افت قیمت هفتگی  داشتند.

قراضه
فولاد ایران: هفته گذشته متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی در ترکیه  از ۵۰۹ دلار هفته قبل تا نزدیکی ۵۱۶ دلار هر تن سی اف آر  اوج گرفت ولی تا پایان هفته مجددا نزولی شده حدود ۵۰۸ دلار هر تن سی اف آر شد. عقب نشینی خریداران پس از اوج گیری قیمت بازار را نزولی کرد ولی به نظر فعالان بازار با توجه به رونق بازار قراضه اروپا و امریکا افت قیمت محدود خواهد بود. انتظار می رود قیمت های ماه ژوئن قراضه در بازار داخلی امریکا ۴۰ تا ۵۰ دلار بالا برود. فعالان بازار قراضه ترکیه بر این باورند که اگر تقاضای محصولات فولادی خوب باشد قیمت قراضه تا ۵۵۰ دلار هم بالا می رود ولی در غیر این صورت  به حدود ۴۵۰ دلار هر تن سی اف آر باز خواهد گشت.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن افت ۲۲ دلاری داشته از  ۴۶۳ دلار به ۴۴۱ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز از ۵۳۵ دلار به ۵۱۸ دلار هر تن سی اف آر  کاهش داشت.
در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده ۳۳ دلار رشد داشته ۴۸۶ دلار  هر لانگ تن ثبت شد.

بیلت
فولاد ایران : متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس هفته گذشته از  ۶۹۴ دلار به ۶۷۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.  عدم تمایل به خرید در بازارهای خریدار به ویژه چین که دولت آن سعی دارد قیمت ها را کنترل کند بیلت سی آی اس را ارزان تر کرد.
در ترکیه آخرین قیمت بیلت وارداتی در ۷۰۵ تا ۷۲۰ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت. بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۶۹۰ تا ۷۰۵ دلار به ۷۲۵ تا ۷۴۰ دلار هر تن فوب رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی از ۷۵۰ دلار به ۷۰۰ تا ۷۰۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.
همچنین آخرین قیمت بیلت صادراتی ایران نیز از ۶۳۰ تا ۷۲۰ دلار هفته قبل به ۶۴۰ تا ۶۹۰ دلار هر تن فوب رسید.
بیلت در بازار ایران

بیلت

فولاد ایران : قیمت شمش روند صعودی داشت که ناشی از بازار سازی تولیدکنندگان شمش در بورس فلزات بود. در حالیکه اکثر شمش های ارائه شده در بورس آنچنانکه عرضه کنندگان در انتظار آن بودند به فروش نرسید.

مقاطع
فولاد ایران :هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس از ۸۲۰ دلار به ۸۱۰ تا ۸۲۵ دلار هر تن فوب رسید.
در چین قیمت میلگرد صادراتی از ۹۶۸ دلار به ۸۸۷ دلار هر تن فوب کاهش داشت. در بازار داخلی چین میلگرد افت داشته از  ۸۶۷ تا ۸۷۰ دلار به ۷۵۴ تا ۷۵۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۲۰ دلار بالا رفته ۷۸۵ دلار هر تن فوب شد.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد از ۷۹۵ دلار به ۷۷۵ تا ۷۸۰ دلار  هر تن سی اف آر رسیذ.
همچنین در بازار داخلی اروپا میلگرد با ۲۰ یورو رشد به ۷۳۵ یورو  هر  تن درب کارخانه رسید. در بازار امریکا نیز میلگرد در حدود ۸۳۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت.
مقاطع در ایران

میلگرد

فولاد ایران:  در حالیکه همه انتظار داشتند میلگرد بازار با ثباتی داشته باشد اما به علت افزایش قیمت شمش در بورس فلزات قیمت این کالا هم افزایش یافت. مجوز صدور میلگرد که در هفته گذشته داده شده است امیدواری در بازار ایجاد کرد.

تیرآهن

فولاد ایران:  قیمت تیرآهن روند صعودی داشت که متاثر از افزایش قیمت در بورس کالا بود. ذوب آهن انواع تیرآهن را در بورس کالا پیشنهاد می نماید اما قیمت هر هفته نسبت به هفته های قبل روند رو به افزایش داشته است.

ورق
فولاد ایران:  هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس از ۱۰۶۵ دلار به ۱۱۰۵دلار هر تن فوب بهبود داشت. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین افت داشته از ۹۶۶ دلار به ۸۸۳ دلار هر تن فوب رسید.
در ترکیه آخرین قیمت ورق گرم وارداتی ۱۰ دلار رشد داشته ۱۱۱۰ دلار هر تن سی اف آر شد. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز از ۱۰۶۰ دلار به ۹۸۵ دلار هر تن سی اف آر افت داشت.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم از ۱۱۰۵ یورو به ۱۱۳۰ یورو هر تن درب کارخانه افزایش داشت. در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۱۵۸۶ دلار به ۱۶۱۶ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.
همچنین هفته گذشته اسلب صادراتی ایران ۷۰ دلار افت داشته در ۷۸۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. اسلب سی آی اس نیز در ۹۴۵ دلار هر تن فوب ثبات داشت.
ورق در بازار ایران

گرم

فولاد ایران: قیمت ورق دو میلیمتر رول در مبارکه روز شنبه ۲۲۹۰۰۰ ریال قیمت داشت که تا روز چهارشنبه به ۲۲۶۰۰۰  ریال رسید . ثبات قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر گویای رکود بازار در صنعت فولاد بخصوص لوله و پروفیل است. قیمت ورق های ۳ تا ۱۵ میلیمتر ثابت ماند. نشانه هایی از افت قیمت این کالا و رضایت فروشنده ها برای تخفیف در بازار دیده می شود .

اکسین

فولاد ایران:  ورق اکسین با افت محدود قیمت روبرو بود. علیرغم انکه موجودی این کالا در بازار زیاد نیست ولی تقاضای آن هم زیر سئوال است.

کاویان

فولاد ایران:  ورق کاویان با ثبات قیمت روبرو بود که علت آن مدیریت خود کارخانه برای فروش محصولاتش می باشد.

سرد

فولاد ایران: قیمت ورق سرد با افت قیمت روبرو بود. صحبت های مبارکه مبنی بر افزایش عرضه ورق در بورس باعث ایجاد جو روانی برای کاهش قیمت این کالا گردید .

گالوانیزه

فولاد ایران:  ورق گالوانیزه تا روز شنبه با روند صعودی روبرو بود اما پس از آن با توجه به روند نزولی قیمت ورق گرم قیمت این کالا هم افت کرد .

تحلیل هفته : قیمت هایی که در بازار ایران عرضه می شود تقریبا هم سنگ با قیمت هایی است که در بنادر ایران به خارجی ها پیشنهاد می گردد. در صورت افزایش قیمت در بازار جهانی طبعا این قیمت ها نیز بهانه ای برای افزایش قیمت خواهند داشت اما در صورت کاهش قیمت در بازار جهانی بازار ایران دچار مشکل خواهد شد چون قیمت مواد اولیه در طول دو ماه گذشته افزایش پیدا کرده و تمام معادلات قیمت گذاری قبل که در رابطه با کدال بوده بهم ریخته است. بطور مثال کنسانتره که در اواخر سال گذشته هر کیلو پایه ۱۹۰۰۰ ریال معامله شده در میانه اردیبهشت ماه به قیمت ۲۴۰۰۰ ریال فروخته شده است. با توجه به سیکل تبدیل کنسانتره به شمش به طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ روز زمان نیاز است، در صورتی که در ط.ول این مدت قیمت شمش در بازار جهانی پایین بیاید با همان سرعت قیمت مواد معدنی پایین نخواهد آمد. بنابراین در صورتی که قیمت شمش و میلگرد یا ورق در بازار جهانی با کاهش روبرو شود قیمت مواد اولیه با همان فاصله زمانی در بورس فلزات تغییر نخواهد کرد، در مورد تولیدکنندگان بزرگ مثل فولاد مبارکه یا خوزستان یا چادرملو و ذوب آهن کاهش قیمت صادراتی تا زمانی که در تعادل با قیمت مواد اولیه قرار نگیرد ایجاد زیان می کند. در هفته گذشته در مناقصه فروش شمش در  یکی از کارخانجات بزرگ کشور بالاترین قیمت پیشنهادی ۵۸۵ دلار بود و نفر دوم با فاصله زیاد در ۵۴۰ دلار . در حالیکه هفته قبل این کالا در بالای ۶۴۰ دلار فروخته شده بود .
تمام اخبار گویای آنست که دولت چین به شدت به دنبال کنترل قیمت فولاد است و همین امر روی قیمت های فولاد صادراتی ما و به دنبال آن بازار داخلی ما اثر منفی خواهد گذاشت تنها نقطه امیدواری دو چیز است اول افزایش قیمت نفت که دامنه کاهش قیمت فولاد را محدود می کند و دوم امید به بهبود شرایط اقتصادی در مناطق دیگر دنیا بخصوص امریکا، اروپا و بالاخره هند .
فارغ از آنچه که در بازار جهانی میگذرد بازار ایران به انتظار انتخابات نشسته است چرا که تا انتخاب رئیس جمهور بعدی و شروع به کار دولت آینده هیچ اتفاق تعیین کننده ای در بازار ایران نخواهد افتاد. تنها پیش بینی آن است که تولیدکنندگان فولاد از طریق بورس فلزات سعی در حفظ بازارسازی خواهند کرد و اجازه تعدیل نسبی قیمت ها را تا حد ممکن نخواهند داد .

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

فهرست