گزارش هفته 29 سال 2021

سنگ آهن

فولاد ایران هفته گذشته در چین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد  از ۲۲۲ دلار به ۲۰۱ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. نگرانی ها در مورد جدیت کاهش تولید های فولادسازان چینی در نیمه دوم سال جو بازا را منفی تر کرده قیمت به پایین ترین سطح از اواخر ماه می رسیده است.

در بازار صادرات ایران، سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد با ۶ دلار کاهش به ۱۶۷.۶ دلار و  سنگ آهن هماتیت خلوص  ۶۱ درصد نیز با همین مقدار افت به ۱۶۶.۵ دلار  هر تن فوب رسید.

قراضه

فولاد ایران هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه با ۴ دلار کاهش به ۴۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. البته بازار ترکیه در تعطیلات عید قربان بوده و باید دید روزهای آتی روند بازار چه تغییراتی خواهد داشت.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۶ دلار افت به  ۴۳۰ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۵۰۸  دلار هر تن سی اف آر  ثابت ماند.  

 در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده در ۵۰۳ دلار  هر لانگ تن بدون تغییر باقی ماند.

بیلت

فولاد ایران بیلت صادراتی سی آی اس هفته گذشته با ۶ دلار بهبود به  ۶۴۸ دلار هر تن فوب رسید.

 در ترکیه قیمت بیلت وارداتی در ۶۷۰ تا ۶۷۵ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت. بیلت صادراتی ترکیه نیز در ۶۸۰ دلار هر تن فوب ثبات داشت.  

در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی از ۶۹۰ دلار به حدود ۷۰۸ دلار هر تن سی اف آر رسید.

همچنین آخرین قیمت بیلت صادراتی ایران نیز از ۶۲۰ دلار  به  ۶۳۸ تا ۶۴۵ دلار هر تن فوب افزایش داشت.

مقاطع

فولاد ایرانهفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس  در حدود ۷۷۰ دلار هر تن فوب ثبات نسبی داشت.

در چین قیمت میلگرد صادراتی با ۱۳  دلار بهبود  ۸۹۳  دلار هر تن فوب شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز در ۷۴۰ دلار هر تن فوب ثبات داشت.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد با ۱۵ دلار بهبود  ۷۵۰ دلار  هر تن سی اف آر شد.

همچنین در بازار داخلی اروپا میلگرد ۱۰ یورو بالا رفته ۸۴۰ یورو هر  تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.

ورق

فولاد ایران هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس در ۹۳۰ دلار هر تن فوب ثبات داشت. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین  با ۴ دلار بهبود به ۹۱۸ دلار  هر تن فوب رسید.

در ترکیه آخرین قیمت ورق گرم وارداتی از ۹۵۰ تا ۹۸۰ دلار هفته قبل به ۹۳۵ تا ۹۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز  از ۹۲۳ دلار  به ۹۱۷ تا ۹۲۸ دلار هر تن سی اف آر  بهبود داشت.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم با ۴ یورو رشد به ۱۱۷۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید. در بازار امریکا نیز ورق گرم یک دلار افت داشته ۱۸۲۴ دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد.

همچنین هفته گذشته اسلب صادراتی ایران در ۷۴۰ تا ۷۶۰ دلار  هر تن فوب  ثبات داشت. اسلب سی آی اس نیز از ۸۵۰ تا ۸۶۵ دلار به ۸۳۵ تا ۸۶۰ دلار هر تن فوب رسید.

بازار جهان: م. تابان شمال
منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

فهرست