سنگ آهن
فولاد ایران:  هفته گذشته بازار واردات سنگ آهن چین دیگر نزولی نبود و با بهبود جو بازار روند تصحیح مثبت قیمت را در پیش گرفت و تا پایان هفته متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد از حدود  ۱۴۰ دلار به حدود ۱۵۹دلار هر تن سی اف آر بازگشت. چشم انداز تقاضا در کوتاه مدت مثبت شده و انتظار می رود افزایش فعالیت بازار ساخت و ساز در چین تقاضای فولاد و سنگ آهن را بهبود بخشد.

قراضه
فولاد ایران:  هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه حدود ۳ دلار دیگر افت داشته به کمتر از  ۴۴۷ دلار هر تن سی اف آر رسید. تقاضای فولاد ترکیه ضعیف است از این رو تمایل به خرید قراضه وارداتی را کمتر کرده است.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۷ دلار کاهش ۴۰۸ دلار هر تن فوب شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر  باقی ماند.
در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده با ۱.۵ دلار افت ۴۸۱.۵ دلار هر لانگ تن شنیده شد.

بیلت
فولاد ایران:  هفته گذشته در بازار بیلت صادراتی سی آی اس متوسط قیمت از ۶۲۰ دلار هفته قبل به ۶۰۷ دلار هر تن فوب کاهش داشت.  در چین هم هفته گذشته بیلت وارداتی ۶۶۰ تا ۶۸۰ دلار هر تن سی اف آر بود.
در ترکیه قیمت بیلت وارداتی با ۵ دلار افت ۶۳۰ تا ۶۴۰ دلار هر تن سی اف آر شد. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۶۴۰ تا ۶۴۵ دلار به ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی ۶۷۰ تا ۶۷۵ دلار هر تن سی اف آر بود.
همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز روند نزولی سایر بازار ها را در پیش گرفت و  از ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار به ۶۰۷ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
بیلت در بازار ایران

بیلت

فولاد ایران:  شمش ثابت ماند. علیرغم ادامه قطعی برق و افزایش نرخ ارز، تلاش بورس برای کنترل بازار همراه با محدودیت صادرات و افت قیمت در بازار جهانی عواملی بودند که به ثبات بازار منتهی شد.

مقاطع
فولاد ایران: هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس از ۷۵۵ دلار به ۷۱۵ تا ۷۲۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در چین قیمت میلگرد صادراتی  با ۹  دلار افت  ۸۹۷  دلار هر تن فوب شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز  از  ۶۸۵ دلار به ۶۷۰ تا ۶۷۵ دلار هر تن فوب رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد افت داشته از ۷۴۵ تا ۷۵۰ دلار به ۷۳۰ تا ۷۳۵ دلار  هر تن سی اف آر رسید.
همچنین در بازار امریکا نیز میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.
مقاطع در بازار ایران

میلگرد

فولاد ایران: بازار میلگرد همچنان بلاتکلیف و روزمره طی شد. این روزمرگی به تولید هم کشیده شده است. بسیاری از کارخانه ها بعلت عدم پشتیبانی شمش با این مشکل سر میکنند .

تیرآهن

فولاد ایران: تیرآهن با ثبات قیمت روبرو بود .مدیریت فروش ذوب آهن بسیار مدبرانه هم کالایش را عرضه کرد هم این نشانه را به بازار داد که تا دو ماه آینده قیمت کاهشی نخواهد بود.

ورق
فولاد ایران:  هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس از ۹۲۰ دلار به ۸۹۰ تا ۸۹۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین  با ۳ دلار افت به ۹۰۴ دلار  هر تن فوب رسید.
در ترکیه قیمت ورق گرم وارداتی هفته گذشته در ۹۲۵ تا ۹۳۰ دلار هر تن سی اف آر باقی ماند. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز در ۹۰۵ دلار هر تن سی اف آر باقی ماند.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۱۰ یورو افت داشته ۱۱۳۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۱۹۰۹ دلار به ۱۹۲۲ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.
همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن ۷۱۰ دلار هر تن فوب  و در ثبات بود. اسلب سی آی اس نیز در ۷۹۵ دلار  هر تن فوب ثبات داشت.
ورق در بازار ایران

گرم

فولاد ایران: قیمت ورق دو میلیمتر رول در مبارکه روز یکشنبه ۲۸۹۰۰۰ ریال بود که تا روز چهارشنبه به ۲۹۰۰۰۰ ریال رسید . ورق گرم به شدت تحت تاثیر سیاست های مبارکه است. عدم عرضه از طرف مبارکه بازار را در انتظار نگه داشته است در حالیکه تقاضا ضعیف است و بازار کشش قیمت های موجود را ندارد. رکود بازار جهانی و کاهش قیمت اسلب گمانه زنی برای احتمال نزولی بودن قیمت را تقویت میکند.

اکسین

فولاد ایران: ورق اکسین روند افزایشی داشت. دو عامل باعث این افزایش بود اول عدم عرضه از طرف کارخانه به علت قطع برق. دوم اعلام قیمت پایه ۲۳۴۰۰ تومانی از طرف کارخانه. ولی مهم ترین عامل زمان تحویل پنج ماهه کارخانه است که باعث ثبات بازار و عدم کاهش نرخ آن شد. سیاست فعلی کارخانه برای کارخانه های کاویان، خرم آباد و اصفهان فضا سازی کرده است.

کاویان

فولاد ایران: ورق کاویان همچنان با مدیریت عرضه هدایت میشود ضمن آنکه قطع برق عرضه را شدیدا تحت تاثیر قرار داده.

سرد

فولاد ایران: ورق سرد با کمی افزایش قیمت روبرو شد که محدودیت عرضه عامل این افزایش بود. بازار در مقابل افزایش.

گالوانیزه

فولاد ایران: ورق گالوانیزه روند ثابتی داشت و متناسب با افزایش نرخ ارز و قیمت ورق گرم تغییر جدی نشان نداد که ناشی از ضعف تقاضاست.

تحلیل هفته :
فولاد ایران: بازار محل عرضه و تقاضاست و تقاضا امیدوارانه به انتظار تصمیم های دولت جدید است. ولی عرضه در انتظار برق و نگران از فعالیت مجدد ماینرها. دولت باید یک روش منطقی برای تعادل بین صادرات و واردات ایجاد کند که مشکل هم نیست. امید به تغییر در سیاست خارجی میتواند شروعی برای ایجاد یک اقتصاد جدید باشد. بازار امروز به شدت زیر رادیکال سیاست است. باید منتظر ماههای آینده بود تا روشن شدن شرایط روال کار به همین صورت هفتگی ادامه خواهد داشت ولی قیمت ها به سقف خود رسیده و این سیگنالی است که بازار خارجی به ما می دهد.

بازار جهان: م. تابان شمال
بازار ایران: م. چیت ساز


منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

فهرست