گزارش هفته 35 سال 2021

سنگ آهن
فولاد ایران:  بهبود قیمت یک هفته قبل بازار واردات سنگ آهن چین دوامی نداشت و در طول هفته گذشته مجددا نگرانی های مربوط به کاهش تولید فولاد چین در ماه های آتی قیمت را نزولی کرد و متوسط قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد از حدود  ۱۵۹ دلار به کمتر از ۱۴۰ دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. البته روز جمعه با بهبود قیمت فولاد در چین توانست مجدد کمی بهبود یابد تا ۱۴۲ دلار خود را بالا کشید.
در بازار صادرات ایران، در طول هفته گذشته کمتر از ۱۰ درصد افت قیمت مشاهده شده و  آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد ۹۷.۱ دلار و  سنگ آهن هماتیت خلوص  ۶۱ درصد نیز ۹۶ دلار  هر تن فوب بود.

قراضه
فولاد ایران:  هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه اغلب روزها ثبات داشت ولی تا پایان هفته حدود ۲ دلار دیگر افت داشته به ۴۴۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۱ دلار کاهش ۴۰۷ دلار هر تن فوب شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا از ۵۰۰ دلار به ۴۸۳ دلار هر تن سی اف آر  کاهش داشت.
در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده از ۴۸۱ دلار به ۴۵۶ دلار هر لانگ تن افت داشت.

بیلت
فولاد ایران:  هفته گذشته در بازار بیلت صادراتی سی آی اس متوسط قیمت با ۷ دلار افت ۶۰۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه شد.  در چین هم هفته گذشته بیلت وارداتی از ۶۶۰ تا ۶۸۰ دلار به ۶۶۵ تا ۶۷۵ دلار  هر تن سی اف آر رسید.
در ترکیه قیمت بیلت وارداتی از ۶۳۵ دلار به ۶۱۵ تا ۶۳۰ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار به ۶۳۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی ۶۷۰ تا ۶۷۵ دلار هر تن سی اف آر و بدون تغییر ماند.
همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز ۶۰۷ دلار هر تن فوب باقی ماند. همچنین شنیده شد که معامله ای زیر ۶۰۰ دلار هر تن فوب نیز نهایی گردید. 
بیلت در بازار ایران

بیلت

فولاد ایران:  قیمت شمش نزولی بود. تلاش دولت و بورس کالا همراه با افت قیمت در بازار جهانی دلایل اصلی این تنزل قیمت بود. در حالیکه روند جهانی همچنان نزولی است افت قیمت ارز باعث خواهد شد کدال شهریور پایین تر از مرداد قرار گیرد ولی این شرایط پایدار نیست چون صادرات برای تعادل بازار متوقف شده است. فارغ از اینکه قیمت در بازارهای جهانی نزولی باشد یا صعودی نیاز ارزی کشور و مازاد عرضه عامل شروع صادرات خواهد بود. اما روند سکوت در بازار مقاطع هم باعث شد اشتهای خرید در بورس چشم گیر نباشد. در هر حال پایداری این روند نزولی باتوجه به شروع صادرات نمی تواند عمر طولانی داشته باشد.

مقاطع
فولاد ایران: هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس  ۷۱۵ تا ۷۲۰ دلار هر تن فوب و در ثبات بود.
در چین قیمت میلگرد صادراتی  ۸۹۷  دلار هر تن فوب باقی ماند. میلگرد صادراتی ترکیه نیز  از  ۶۷۰ تا ۶۷۵ دلار به ۶۶۵ تا ۶۷۰ دلار هر تن فوب رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد افت داشته از ۷۳۰ تا ۷۳۵ دلار به ۷۲۵ تا ۷۳۰ دلار  هر تن سی اف آر رسید.
همچنین در بازار امریکا نیز میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.
مقاطع در بازار ایران

میلگرد

فولاد ایران: قیمت میلگرد نزولی بود. انتظارات ضد تورمی،سکوت تقاضا،روند نزولی صادرات که ناشی از شرایط فصلی و رفتار چین است از دلایل اصلی این روند است در کنار آن رشد بیماری کرونا پروژه ها را آرام کرده است ولی هنوز تقاضای هزار میلیارد دلاری نوسازی امریکا شروع نشده این نقطه قوت ماههای آینده است.

تیرآهن

فولاد ایران: تیراهن روند نزولی داشت سکوت تقاضا عامل اصلی این روند بود.

ورق
فولاد ایران:  هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس از ۸۹۰ تا ۸۹۵ دلار به ۸۹۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین  با ۷ دلار بهبود به ۹۱۱ دلار  هر تن فوب رسید.
در ترکیه قیمت ورق گرم وارداتی هفته گذشته از ۹۲۵ تا ۹۳۰ دلار به ۹۱۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز با ۱۰ دلار افت به ۸۹۵ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۵ یورو افت داشته ۱۱۲۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۱۹۲۲ دلار به ۱۹۵۷ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.
همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن از ۷۱۰ دلار هر تن فوب  به ۶۹۰ دلار رسید. اسلب سی آی اس نیز از ۷۹۵ دلار به ۷۴۵ تا ۷۶۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.
ورق در بازار ایران

سیاه

فولاد ایران: قیمت ورق دو میلیمتر رول در مبارکه روز شنبه ۲۸۹۰۰۰ ریال بود که تا روز چهارشنبه به ۲۸۰۰۰۰ ریال رسید. ورق مبارکه در بورس بصورت نقدی معامله شد بهمین دلیل قیمت پایه پایین تر از هفته های قبل بود. اما همین کاهش قیمت روی بازار اثر گذاشت در هر حال روند عرضه مبارکه به گونه ای نیست که بازار نگران باشد ضمن آنکه درخواست های جهانی ورق همچنان پایدار است.

اکسین

فولاد ایران: ورق اکسین روند نزولی داشت دلیل آن تقاضای آرام بازار بود. هنوز از عرضه اکسین خبری نیست هرچند آرام آرام بعضی محموله های کوچآ ازاد می شوند. محققا اکسین با صادرات خود بازار را حفظ خواهد کرد این پتانسیل را کارخانه های مشابه ندارند.

کاویان

فولاد ایران: ورق کاویان چند روزی در برابر تقاضای خسته مقاومت کرد ولی در نهایت تن به کاهش داد. در هر حال مدیریت عرضه این کالا همچنان با موفقیت ادامه دارد.

روغنی

فولاد ایران: ورق سرد با درخواست های کمی روبرو شد بهمین دلیل قیمت کاهشی بود. قطعی برق در کارخانه های مصرف کننده همچنان نفس تقاضای این کالا را بسته است.

گالوانیزه

فولاد ایران: ورق گالوانیزه تحت تاثیر کاهش قیمت ورق گرم و نرخ ارز کاهشی بود. تقاضای محدود به این روند کمک کرد.

تحلیل هفته :
فولاد ایران: دولت در پی تعادل بازار فولاد است و به همین دلیل صادرات آن را کنترل می کند. اما این روند باعث کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ آن خواهد شد. از طرف دیگر قطع برق صادرات را در دو ماه گذشته به شدت کاهش داده است. در پایان شهریور ارز برگشتی به کشور از محل صادرات فولاد نسبت به سه ماه قبل کاهش چشم گیری خواهد داشت که محققا نرخ ارز از آن متاثر خواهد شد. اما این روند در سه ماه بعد به دلایل مختلف بخصوص ضعف تقاضای بازار داخلی نمی تواند پایدار باشد. فارغ از این مسایل در هر اقتصادی پس از یک دوره تورم تند در بازه زمانی کوتاه دوره نفس گیری اقتصاد است که با رکود همراه است ولی در رکود قیمت ها به قبل از تورم بر نمی گردد. در ایران تورم تنها به دلیل مسایل پولی و مالی نیست مسایل ساختاری مثل برق و کسری بودجه و نگاه حسابداری به اقتصاد نیز وجود دارد. به هرحال دولت جدید با مشکلات جدی روبروست و باید برای حل آن ها مساله تورم را حل کند در غیر این صورت آنچنان که اکثر اقتصاددانان پیش بینی می کنند تورم سر باز خواهد کرد و این بار کنترل آن ساده نخواهد بود.

منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

فهرست