روز: شهریور ۱۲, ۱۳۹۸

یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی برگزار شد/ آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی اصلاح شد / بررسی امکان الحاق به مقاوله نامه ۱۵۵ بین المللی کار

  یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی به ریاست حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی…
فهرست