روز: دی ۱۷, ۱۳۹۸

طراحی و تولید ورق‌های ویژۀ خطوط انتقال آب خلیج فارس

رئیس واحد تروپروسس فولاد مبارکه از طراحی و تولید ورق‌های ویـــــــژه خطــــــوط انتقــــــال آب خلیج‌فارس (گرید API X65) در این شرکت خبر داد. علی‌رضا مولوی زاده در تشریح انگیزۀ فولاد مبارکه…
فهرست