روز: شهریور ۱, ۱۳۹۹

پرتو «شفافیت» در صندوق‌های بازنشستگی | محمد شریعتمداری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است، اطلاع نداشته باشند و اقدامات مسئولان از دیده‌ها پنهان بماند، قادر به ایفای نقش معنادار در امور اجتماعی نخواهند بود.…

گام مهم موسسه صندوق فولاد در شفاف سازی با راه اندازی سامانه شفافیت

به منظور افزایش شفافیت به عنوان شعار محوری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه هوشـمند داشـبورد مدیریتی صندوق بازنشستگی فولادراه اندازی شد. به گزارش روابط عمـومی صنـدوق بازنشسـتگی…
فهرست