روز: شهریور ۵, ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد و معاون اقتصادی وزارت کار از طرح گندله سازی سه چاهون

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد و معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح گندله سازی سه چاهون که در آستانه افتتاح قرار دارد بازدید نمودند. به گزارش روابط…
فهرست