روز: شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

گسترش همکاری شرکت‌های فولاد مبارکه و مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

به گزارش ایلنا، وی در این خصوص گفت: فولادمبارکه به عنوان بزرگ ترین فولادساز ایران و خاورمیانه یکی از مشتریان اصلی فولاد اسفراین است. این شرکت در پشتیبانی از خطوط…
فهرست