نسخه ۲۰۱۹ گزارش  World Steel in Figures

تازه های فولاد

انجمن جهانی فولاد  نسخه ۲۰۱۹ گزارش  World Steel in Figures  را منتشر کرده است. این نشریه یک مرور کلی از فعالیت های صنعت فولاد، از تولید فولاد خام گرفته تا استفاده ظاهری از فولاد، از نشانه های جریان تجارت جهانی فولاد گرفته تا تولید و تجارت سنگ آهن را ارائه می دهد.

لینک دانلود گزارش: World Steel in Figures 2019

فهرست