سازمان سه میم تأمین اجتماعی / اسماعیل گرجی پور(کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی)- حسین باقری زرّین قبائی(کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی)

از نظر فرآیند تاریخی، عبارت “ملی شدن” در نزد اذهان ایرانیان بیش از هر چیز یادآور مبارزات ضد استعماری ملت ایران در قطع ایادی انگلستان از منابع نفتی کشور و…
بیش تر بخوانید

نظام متمرکز تامین اجتماعی رهیافتی به قرن جدید / علی حیدری – عضو و نائب رئیس هیات مدیره

نظریه سلسله مراتب نیازهای “مازلو” یکی از نظریات غالب در حوزه مدیریت، روانشناسی و انسانشناسی است. براساس این نظریه توجه و اهتمام انسانها به تامین نیازهای خود، غالباً و عموماً…
بیش تر بخوانید

رشد 3 درصدی تولید در شركت فولاد تاراز چهار محال

نادر حسین‌زاده گفت: علی‌رغم محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیۀ موردنیاز، شرکت فولاد تاراز چهار محال به همت کارکنان توانمند و زحمتکش و دلسوز خود توانست تولید ماهانۀ خود را…
بیش تر بخوانید

دست‌یابی به ركورد جدید تولید در شركت فولاد هرمزگان

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان ضمن تأیید این خبر گفت: این رکوردها در حالی ثبت شده که نام فولاد هرمزگان در فهرست تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا قرار گرفته و  همه‌گیری ویروس…
بیش تر بخوانید

مدیرعامل فولاد مباركه در نشست خبری اعلام كرد: فولاد مباركه از هرگونه تحقیق و تفحص استقبال می‌كند

تامین گاز فولاد مبارکه به نصف رسیده است حمیدرضا عظیمیان در مورد کاهش تامین گاز مورد نیاز در این شرکت گفت: مصرف گاز فولاد مبارکه در شرایط عادی روزانه ۱۰…
بیش تر بخوانید
فهرست