نوشته با تصویر کوچک

مکانی برای نوشتن متن دلخواه

گزارش هفته ۳۵ سال ۲۰۲۱

تازه های فولاد
سنگ آهن فولاد ایران:  بهبود قیمت یک هفته قبل بازار واردات سنگ آهن چین دوامی نداشت و در طول هفته گذشته مجددا نگرانی های مربوط به کاهش تولید فولاد چین…

فراخوان جذب و شناسایی مشتریان ورق های فولادی ابعادی و انباری تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اخبار شرکت
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به عنوان اولین و با‌سابقه‌ترین مرکز خدماتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در استان تهران در نظر دارد جهت توسعه شبکه مشتریان با هدف؛ برقراری ارتباط…

گزارش هفته ۳۴ سال ۲۰۲۱

تازه های فولاد
سنگ آهن فولاد ایران:  هفته گذشته بازار واردات سنگ آهن چین دیگر نزولی نبود و با بهبود جو بازار روند تصحیح مثبت قیمت را در پیش گرفت و تا پایان…
فهرست