گردهمایی فناورانه صنایع، شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای صنعت فولاد
(مهر ۹۸)

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۹۷/۱۲/۲۹

بازدید شرکتهای تابعه صندوق از سنگ آهن مرکزی بافق
(فروردین ۹۸)

جلسه با طرفهای چینی جهت معرفی ظرفیتها و آغاز همکاری
اردیبهشت ۹۸

نمایی از عملیات تخلیه و بارگیری اسفند ۹۷

مجمع عمومی فوق العاده شش ماهه اول ۹۷

حضور شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در نمایشگاه “صندوق‌های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی”
(بهمن ۹۵)

فهرست